EKO Block

EKO grillblock

je speciálně prořezaný špalek suchého dřeva s podpalovačem, který vám umožní i za nepříznivých podmínek užít si krás živého ohně, a to v létě, v zimě, na zahradě, chatě či pikniku, třeba i včetně opékání.

EKOblock je vyroben z čistě přírodních materiálů a jeho použití je určeno především do přírody. Je nepřípustné jej zapalovat v místnostech, stanech, nebo na místech, kde není bezpečné rozdělávat otevřený oheň.

Před použitím je třeba odstranit ochranný obal, který prosím nenechávejte v dosahu malých dětí ani v přírodě, ale odevzdejte ho přes žluté kontejnery k recyklaci, nebo ho zlikvidujte s domovním odpadem.