EKO Fireblock

EKO grillblock

je masivní špalek olšového dřeva s výbornou konstrukcí přirozeného tahu, který vynikne v dobře postaveném krbu, nebo krbových kamnech. Je dodáván včetně ekologického podpalovače a usnadní méně zkušeným jeho naložení a roztopení, nebo zajistí přirozený oheň na určitou dobu, který budete chtít u krbu strávit s přáteli, nebo si opéct něco dobrého na rožni.

EKOfireblock je vyroben z čistě přírodních materiálů a jeho použití je určeno především pro otevřené spotřebiče na pevná paliva. Je nepřípustné jej zapalovat v místnostech, stanech, nebo na místech, kde není bezpečné rozdělávat otevřený oheň. Před použitím je třeba odstranit ochranný obal, který prosím nenechávejte v dosahu malých dětí ani v přírodě, ale odevzdejte ho přes žluté kontejnery k recyklaci, nebo ho zlikvidujte s domovním odpadem.