Průkaz energetické náročnosti budov

Zajišťujeme průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov PENB se skládá z protokolu povinně obsahujícího zejména popis budovy a jejich energetických systémů, energetickou bilanci budovy, doporučení pro snížení energetické náročnosti budovy a dále dobu platnosti PENB a identifikační údaje o jeho zhotoviteli. Povinnou součástí PENB je rovněž grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Nesmí být starší než 10 let.

Průkaz energetické náročnosti budov je součástí dokumentace:

  • při výstavbě nových budov
  • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost (větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší ne 25 % celkové spotřeby energie)
  • při prodeji a pronájmu výše uvedených budov nebo jejich částí, u nichž vznikla povinnost zpracovat PENB

Nechte své starosti na profesionálech. Vyplňte nezávaznou poptávku nebo nám zavolejte a domluvte si osobní schůzku, na kterou dohodneme podrobnosti.

Dále provádíme revize komínůkontroly komínů, vložkování komínůfrézování komínů, montáže komínů a komínových systémůkonzultace regulace a vyhodnocování úspor.

Průkaz energetické náročnosti budov od EKO KOMÍNY, s.r.o.!