EKO unisteel

EKO unisteel

Potrubí komínového průduchu je z plechu z nerezové oceli s tloušťkou stěny pro plynná paliva 0,6 mm, pro paliva kapalná a tuhá zpravidla 0,8 nebo 1,0 mm. Materiál průduchu je odolný proti náhlým změnám teploty a vhodný pro rychlé zatápění. (chaty, chaplupy, nepravidelný provoz) Prefabrikovaná tepelná izolace s minimální tloušťkou 25 mm je vyrobená z čedičových vláken a osazená do plášťové tvárnice. Komínové plášťové tvárnice jsou z lehkého betonu pro snadnou a lehkou montáž komína.

 

je dodáván standardně s průměrem komínového průduchu 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 mm.

je konstruován jako univerzální a je tedy možná budoucí záměna spotřebiče paliv. Na systémový komín je povoleno připojovat pouze schválené certifikované spotřebiče paliv. Spotřebiče paliv na tuhá paliva musí být vybavena deflektorem ve spalovací komoře.

je určen pro výstavbu komínů:

  • suchých (bez trvalé kondenzace spalin)
  • mokrých (s trvalou kondenzací spalin – od kondenzačních kotlů)
  • s přirozeným tahem
  • s přetlakem do 200Pa