EKO-combi

TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM S MOŽNOSTÍ AŽ TŘÍ ODDĚLENÝCH SPALINOVÝCH CEST

Komínový systém EKO Combi je jediný komplexně certifikovaný komínový systém pro variabilní využití průduchů a větracích šachet v České republice, který umožňuje:

  • odvod spalin od více spotřebičů a všech druhů paliv
  • instalace solárních panelů a jiných rozvodů
  • trvalý komunikační prostup celou stavbou

EKO COMBI průduch ze zadním větráním umožňuje instalaci

EKO COMBI větrací šachta umožňuje instalaci

EKO COMBI větrací šachta umožňuje instalaci

  • jednoduchá montáž
  • deklarovaná kvalita komínových dílů
  • provádění bez mechanizace
  • snadná povrchová úprava komína tenkovrstvou omítkou nebo štukem na plášť komína