EKO UNIVERSAL Ceramic

EKO universal - Ceramic

Komínový průduch je tvořen tenkostěnným šamotovým potrubím izolovaným vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

 

Tenkostěnné šamotové tvarovky a přímé díly jsou spojovány speciálním tmelem a hrdlovými spoji s „hlubokým“ hrdlem zajišťujícím odolnost vůči kondenzátu a přetlaku spalin.

je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a 250mm [stavební výška 660 mm (1000 mm)].

je konstruován jako univerzální a je tedy možná budoucí záměna spotřebiče paliv.Na systémový komín je povoleno připojovat pouze schválené certifikované spotřebiče paliv. Spotřebiče paliv na tuhá paliva musí být vybavena deflektorem ve spalovací komoře.

je určen pro výstavbu komínů:

  • suchých (bez trvalé kondenzace spalin)
  • mokrých (s trvalou kondenzací spalin)
  • s přirozeným tahem
  • s přetlakem do 200Pa