EKO AQUAPRESS PPH

EKO universal

Klasifikace:
ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE

Komínový průduch je tvořen plastovým potrubím s integrovaným vnitřním těsněním DN 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315mm. Komínový průduch je vložen do plášťových tvárnic bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovou vložkou pláštěm komína slouží zpravidla pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče.

je určen pro podtlakové i přetlakové odvody spalin. Komínový průduch je určen pro odvod spalin do teploty 120°C

je dodáván standardně s průměry komínového průduchu D 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315 mm s integrovaným vnitřním těsněním. Potrubní díly vyústění musí být použity speciální s odolností vůči působení UV záření. (součástí potrubního systému).

je určen pro výstavbu komínů:

  • v rodinných domech – kondenzační závěsné stacionární spotřebiče
  • v bytových domech – kotelny nízkoteplotními nebo kondenzačními kotli
  • v administrativních objektech – nízkoteplotní nebo kondenzační kotle
  • v kotelnách ústředního vytápění – moderní spotřebiče a kogenerační jednotky s dochlazovačem spalin
  • v centrálních zdrojích pro výrobu tepla a elektrické energie – kogenerační stanice