EKO universal

EKO universal

Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

 

je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 140, 160,180, 200 mm (stavební výška 500 mm), 250 a300 mm (stavební výška 330 mm). Potrubí komínového průduchu má tloušťku stěny 20 mm.

je konstruován jako univerzální a je tedy možná budoucí záměna spotřebiče paliv. Na systémový komín je povoleno připojovat pouze schválené certifikované spotřebiče paliv. Spotřebiče paliv na tuhá paliva musí být vybavena deflektorem ve spalovací komoře.

je určen pro výstavbu komínů: suchých (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem