EKO Aquapress

EKO Aquapress

je speciální moderní komín určený pro připojení moderních spotřebičů na plynná a kapalná paliva s přetlakem spalin.

Systém je konstruován pro protiproudý přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči a slouží tedy jako protiproudý ohřívač vzduchu pro spalování. Předehřevem spalovacího vzduchu by mělo docházet nezvyšování účinnosti spotřebiče a minimalizaci možné kondenzace vzdušné vlhkosti v přívodním potrubí. Podle typu průduchu nabízíme systém v následujících  variantách.

Rozdělení

Přednosti komínového systému EKO AQUAPRESS:

  • určeno pro ruční montáž nevyžadující žádné speciální mechanizace
  • potrubí komínového průduchu s minimální drsností stěny
  • hladké stěny zajišťují snadné proudění spalin
  • dokonale řešena dilatace komínového průduchu včetně připojení spotřebiče