EKO Turbo Ceramic

EKO Turbo Ceramic

Klasifikace:
ČSN EN 1443: T200 P1 W 1 O50 CE
ČSN EN 1443: T200 N1 W 1 O50 CE

Komínový průduch je vytvořen z izostaticky lisovaného tenkostěnného šamotového potrubí. Potrubí komínového průduchu je osazeno v plášťových tvárnicích bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovým průduchem a plášťovou tvárnicí je zpravidla využíván pro přívod spalovacího vzduchu do připojených plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou. Pro tento účel jsou také zpracovány podklady pro navrhování, kde optimalizují poměry průřezu odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu a poměry jejich vzájemných tlakových ztrát. Je tak realizován protiproudý výměník spaliny/vzduch. Zvýšené opatrnosti při navrhování se musí věnovat vedení komína v nejvyšších podlažích, kde je nasávaný vzduch ještě chladný, zde je nutné ověřit povrchovou teplotu komína vedeného v interiéru, popř. zajistit jeho povrchovou teplotu nad rosným bodem dodatečnou tepelnou izolací.

je navržen jako přetlakový, je možné jej však využít i s přirozeným tahem.

je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a 250mm [stavební výška 660 mm (1000 mm)].

je určen pro výstavbu komínů připojených k plynovým spotřebičům s uzavřenou spalovací komorou (TURBO). Umožňuje kombinaci ve víceprůduchovém provedením s druhým zdrojem – krb,kotel na tuhá paliva.

  • bytová výstavba (decentralizované vytápění nebo příprava teplé vody)
  • rodinné domy – vícepodlažní, vícegenerační