EKO Turbo PPH

EKO universal

Klasifikace:
ČSN EN 1443: T120 P1 W 1 O50 CE
ČSN EN 1443: T120 N1 W 1 O50 CE

Komínový průduch je vytvořen plastovými potrubními díly, tvarovkami a kompletačními díly vyústění. Potrubí komínového průduchu je osazeno v plášťových tvárnicích bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovým průduchem a plášťovou tvárnicí je zpravidla využíván pro přívod spalovacího vzduchu do připojených plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou. Pro tento účel jsou také zpracovány podklady pro navrhování, kde optimalizují poměry průřezu odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu a poměry jejich vzájemných tlakových ztrát. Je tak realizován protiproudý výměník spaliny/vzduch. Zvýšené opatrnosti při navrhování se musí věnovat vedení komína v nejvyšších podlažích, kde je nasávaný vzduch ještě chladný, zde je nutné ověřit povrchovou teplotu komína vedeného v interiéru, popř. zajistit jeho povrchovou teplotu nad rosným bodem dodatečnou tepelnou izolací.

je navržen jako přetlakový, je možné jej však využít i s přirozeným tahem.

je dodáván standardně s průměry komínového průduchu D 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315mm. Potrubní díly vyústění musí být použity speciální s odolností vůči působení UV záření. (součástí potrubního systému).

je určen pro výstavbu komínů připojených k plynovým spotřebičům s uzavřenou spalovací komorou (TURBO), Umožňuje kombinaci ve víceprůduchovém provedením s druhým zdrojem – krb,kotel na tuhá paliva.