EKO AQUAPRESS

EKO aquapress

Klasifikace:
ČSN EN 1443: T200 P1 W 3 O50 CE

Komínový průduch je tvořen potrubím z nerezové oceli s tl.stěny 0,6 mm. Komínový průduch je vložen do plášťových tvárnic bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovou vložkou pláštěm komína slouží pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče, nebo je možné jej využít pro větrání prostoru kotelny. Při využití pro větrání kotelny není legislativně možné zahrnout do bilance větrání kotelny.

je určen pro podtlakové i přetlakové odvody spalin.

je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170 ,180, 200, 225, 250, 300 a 350 mm.

 

 je určen pro výstavbu komínů:

  • v rodinných domech – kondenzační závěsné stacionární spotřebiče
  • v bytových domech – kotelny nízkoteplotními nebo kondenzačními kotli
  • v administrativních objektech – nízkoteplotní nebo kondenzační kotle
  • v kotelnách ústředního vytápění – moderní spotřebiče a kogenerační jednotky s dochlazovačem spalin
  • v centrálních zdrojích pro výrobu tepla a elektrické energie – kogenerační stanice