EKO flex

EKO Flex

Klasifikace:

EKO FLEX ČSN EN 1856-2 T400 N2 D Vm L50040
EKO FLEX GAS ČSN EN 1856-2 T400 N2 D Vm L20030

MAXIMÁLNÍ OHEBNOST

Dokonalá flexibilita pro uhýbané komíny

Certifikované flexibilní komínové vložky jsou určeny pro sanaci stávajících komínových průduchů, do uhýbaných komínů, a tam, kde není možné instalovat potrubí pevné. Flexibilní komínové vložky jsou vyrobeny skružováním profilovaných pásků z nerezové oceli do pružné hadice. Maximální délka není výrobně omezena, z důvodu distribuce a instalace se dělí zpravidla na potrubí délky 20,0m. Flexibilní komínové vložky EKO FLEX jsou dopněny systémem pevných kompletačních dílů.

Podle použitého materiálu a jeho tloušťky rozlišujeme dvě varianty fexibilní komínové vložky

tl. 0,4 mm (AISI 316L B2) jsou dodávány standardně se světlostí komínového průduchu DN 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 a jsou určeny pro vložkování komínů pro odvod spalin s přirozeným tahem bez trvalé kondenzace od všech spotřebičů paliv.

tl. 0,3 mm (AISI 304) jsou dodávány standardně se světlostí komínového průduchu DN 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150 , 160, 180, 200 a jsou určeny pro vložkování komínů pro odvod spalin s přirozeným tahem bez trvalé kondenzace od spotřebičů plynných paliv.