EKO Turbo

EKO Turbo

je systémový společný komín pro připojení plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odvodem spalin.

Komín odpovídá Evropským legislativním standardům a je na něj možno připojit až 10 plynových spotřebičů. Maximální možný počet připojených spotřebičů z jednoho podlaží nesmí překročit čtyři. Legislativně je upraven jmenovitý výkon připojených spotřebičů na 25,0 kW.

Podle typu průduchu rozlišujeme systém na:

Přednosti komínového systému EKO - TURBO:

  • určeno pro ruční montáž nevyžadující žádné speciální mechanizace
  • potrubí komínového průduchu s minimální drsností stěny
  • hladké stěny zajišťují snadné proudění spalin.
  • rychlý ohřev komínového průduchu
  • možnost předehřevu spalovacího vzduchu – zvyšování účinnosti spotřebiče
  • nulová nasákavost komínového průduchu
  • uvolnění dispozice a nížší pořizovací náklady (náhradou za více samostatných komínů)