EKO PPH

EKO PPH

Klasifikace: závislá na způsobu použití

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L
ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L
ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE
ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

Plastové potrubí pro komínové průduchy a kouřovody

Potrubí je vyvinuto pro odvod chladných spalin s vysokou vlhkostí a vykazuje vysokou odolnost vůči dlouhodobému působení kondenzátu na jeho stěny. Je obzvláště vhodný pro připojení plynových teplovodních nízkoteplotních spotřebičů paliv a kondenzačních spotřebičů paliv.Tlakovou těsnost potrubí zajišťuje systém vnitřního těsnění, které je integrováno do hrdlového potrubního spoje. Jedná se o ucelený výrobní sortiment tvarových výrobků a potrubních dílů dodávaných ve standardních délkách 0,25, 0,5, 1,0 a 2,0 m.

Pevné potrubní díly a tvarovky jsou dodávány standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 110, 125, 160, 200, 250, 315 a 400 mm

Ohebné komínové vložky jsou dodávány standardně se světlostí komínového průduchu (Di/De – vnitřní / vnější průměr) DN 80/90, 110/125, 125/140, 160/175, mm

je určen

  • pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva do teploty spalin 120°C
  • pro podtlakový i přetlakový odvod spalin
  • pro odvod spalin od kondenzačních spotřebičů
  • pro sanace uhýbaných komínů (ohebná vložka)